سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی کسرایی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

دردهه های اخیر کلزا به عنوان مهمترین دانه روغنی مورد توجه زیادی قرارگرفته است عمده ترین مشکل زراعت کلزا درمرحله برداشت آن می باشد دلیل این امر حساس بودن غلافهای کلزا به ضربه و ارتعاش است بطوریکه اگر کمباین به خوبی تنظیم نشده باشد مقدار قابل توجهی ازمحصول برروی زمین می ریزد ضایعات محصول کلزا درهنگام برداشت با کمباین غلات تا ۵۰درصد گزارش شده است که با افزایش عهملکرد کلزا درواحد سطح و کاهش میزان ریزش آن درزمان برداشت میتوان عملکرد داین دانه روغنی را بهبود بخشید هدف ازا انجام این پژوهش تعیین شرایط برداشت دردماغه کمباین بود به نحوی که ریزش دانه کمینه شود به این منظور یک دستگاه آزمایش ریزش دربخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز طراحی و ساخته شد و برای تعیین بهترین حالت تنظیم کمباین سه عامل که اثربیشتری برروی ریزش دارند مورد بررسی قرارگرفتند این عوامل مربوط به سرعت می باشند و عبارتند از سرعت پیش روی کمباین سرعت شانه برش و نسبت سرعت خطی چرخ فلک به سرعت پیش روی .