سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید صباح مشهدی – کارشناس ارشد و رئیس اداره ارزیابی و اطلاعات جغرافیایی اداره کل منابع طب
محمود اعظمی راد – کارشناس ارشد و معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
علیرضا معماری – کارشناس ارشد آبخیزداری و مدرس دانشگاه پیام نور درگز
سعید جاهدی پور – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی و مدرس

چکیده:

برنامه ریزی بمنظور بهره برداری بهینه از اراضی اطراف رودخانه ها جهت انجام فعالیتهای کشاورزی و عمرانی، بدون تعیین حدود بستر و حریم رودخانه ها، امکان پذیر نمیباشد. حوزه آبخیز کاخک با مساحتha 2/3619 در جنوب شهرستان گناباد و در استان خراسان رضوی واقع گردیده و رودخانه کاخک یکی از پرسیلاب ترین رودخانه های منطقه محسوب میگردد. لذا در این تحقیق، در بازه ای بطول ۵/۳ کیلومتر از رودخانه کاخک که اراضی زراعی، باغات و تاسیسات زیادی در دو طرف بازه واقع شده اند، حدود بستر و حریم جریان رودخانه با استفاده از مدل ۳٫۱٫۰ HEC-HMS تعیین شده است. بدین صورت که در ابتدا، پارامترهای مورد نیاز جهت ورود به مدل مذکور اعم از DEMحوزه، CN، S، Ia، Tc، Tl و غیره برای تمامی زیرحوزه ها برآورد شده و سپس مدل ۳٫۱٫۰ HEC-HMS برای حوزه کاخک کالیبره گردیده است. در مرحله بعد، ۱۱ مقطع عرضی در طول بازه مورد نظر زده شده و با محاسبه دو پارامتر حداکثر دبی عبوری و حداکثر رقوم سطح آب برای هر یک از مقاطع ۱۱ گانه در مدل ۳٫۱٫۰ HEC-HMS ، حدود بستر رودخانه و نقشه پهنه بندی سیل در طول بازه ۵/۳ کیلومتری با استفاده از نرم افزار Arcview 3.3.، تهیه و ارائه شده است.