سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک کیانی سروک – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
بهروز دهانزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مرضیه کیانی سروک – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

درانجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی جمع آوری امار و اطلاعات مورد نیاز درنیل به اهداف تعیین شده نقش بسزایی دارند با توجه به ماهیت پروژه های تحقیقاتی بکارگیری روشها و فنون خاصی درافزایش سرعت ودقت نتایج حاصله اثرات انکارناپذیری دارند تعیین حدحریم و بستررودخانه بشار با استفاده ازGIS نیازمند اطلاعاتدقیق ازمنابع مرتبط درزمان گذشته و کنترل دقیق عملیاتهای میدانی جهت جلوگیری از خسارات احتمالی و مخرب سیل انجام پذیرد تا بسیاری از تعدی های به حریم رودخانه ها بطور مستقیم باعث کاهش ظرفیت سیلگذری و یا افزایش تراز اب میگردد که درهرصورت زمینه بروز سیلابهای مخرب را آماده تر می کند.