سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد نصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

استفاده از ماشین بینایی این امکان را فراهم می سازد که تغییرات ابعادی و ظاهری نمونه های کالوس کلزا در زمانهای دلخواه ثبت گردیده و برای تحلیل های تکمیلی مورد استفاده قرارگیرند عدم تخریب نمونه های کشت کالوس کلزا حفظ محیط استریل و فراهم کردن یک محیط کنترل شده از مزایای کاربردی استفاده از ماشین بینایی می باشد تعیین حجم و چگالی کالوس کلزا که در شرایط حساس کشت بافت با روشهای معمول قابل اندازه گیری نخواهد بود توسط ماشین بینایی بدست آمدند ضریب همبستگی ۰/۹۵ بین حجم های واقعی و محاسبه شده توسط ماشین بیناییی وجود داشت با توجه به وابستگی بدست آمده بین حجم و چگالی برای حجم های مختلف چگالی محاسبه گردید که ضریب همبستگی ۰/۸۹ بین چگالی واقعی ومحاسبه شده وجود داشت.