سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید حامد شکیب – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران،گرایش آب ، دانشگاه تحصیلات تکمی
حمید شجاع رستگاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران،گرایش آب ، دانشگاه تحصیلات تکمی
محمد جواد خانجانی – استاد، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

معمولا مشکل کمبود آب در زمانهای بی آبی بدلیل عدم توانایی ذخیره سازی آب در فصول پربارش میباشد. بنابراین در این مقاله ابتدا به آنالیز حساسیت متغیرهای اثرگذار بروی بده درحوضه زیارت پرداخته، و با استفاده از روش پی باکینگهام اعداد بی بعدی بین این متغیرها بدست آمد. سپس این حوضه به دوگروه از زیرحوضه ها تقسیم شد. برای هر گروه با استفاده از رگرسیون بصورت نمایی بروی اعداد بی بعد دو فرمول کلی برای انتخاب اندازه بهینه مخزن آب باران بدست آمد. این مخازن حدود ۱۱% کمبود آب گرگان را درهر ماه تامین میکند.