سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول یازرلو – دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد نبی زاده – کارشناس ارشد عمران
مهران اصفهانی زاده – دکتیر عمران
جواد ایمان زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

درطراحی لرزه ای ایمن و اقتصادی یک دیوار حائل علاوه برداشتن دید درستی از فشار جانبی فعال و مقاوم لرزه ای زمین بررسی جابجایی دائمی سازه ان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است درروشهای معمولی طراحی دیوار حائل که نیرو ـ پایه می باشند به این موضوع هیچ توجهی نمی گرددو تنها برپایه فشارهای وارد بردیوار اقدام به طراحی می شود در روشهای طراحی جدیدتر جابجایی ـ پایه موضوع جابجایی مجاز دیوار درطراحی وارد می گردد دراین گونه روشها بطور معمول از تئوری بلوکهای لغزنده نیومارک استفاده می گردد این روش ذاتا برپایه روش شبه استاتیک بنا شده است که دارای اشکالات مختص خود می باشد دراین مقاله سعی شده است که با استفاده از روش پیچیده تر و دقیقتر اجزای محدود و با استفاده ازنرم افزار plaxis که برپایه این روش فرمولبندی شده است نحوه واکنش یک دیوار حائل طره ای با ابعاد واقعی نسبت به یک زمین لرزه واقعی مدلسازی شده و میزان جابجایی ماندگار آن درپایان آن محاسبه گردد.