سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مقداد قنبرزاده – دانشگاه تبریز / دانشکده مهندسی مکانیک
محمد زهساز –
فرید وکیلی تهامی –
سیدجاوید زکوی – دانشگاه محقق اردبیلی / دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

مدل های مختلف سخت شوندگی برای بررسی و پیش بینی تغییرشکل های پیشرونده ۱ در بار گذاری های دوره ای مورد است فاده قرار می گیرند که می توان مدل های سخت شوندگی ایزوتروپیکی، سخت شوندگی سینماتیکی خطی و غیر خطی ، مدل آرمسترانگ -فردریک ، سخت شوندگی تر کیبی ۲ شاباش و … را ن ام برد . در استفاده از مدل سخت شوندگی ترکیبی به منظور پیش بینی تغییر شکل پیشرونده اولین اقدام تعیین ضرایب سخت شوندگی می باشند که با استفاده از آزمایش سیکل های پایدار شده بدست می آی ند. به این منظور نمونه هایی از فولاد ضد زنگL 304 تحت آزمایش های دوره ای کرنش متقارن قرار گرفت ند. کاربرد این نوع از فولاد در نیروگاه های اتمی و صنایع پتروشیمی است . طی این آزمایش ها بر روی پنج نمونه بار دوره ای با کنترل کرنش متفاوت اعمال شد . پس از انجام هر آزمایش و بدست آوردن سیکل های هیسترزیس پایدار ، داده های مورد نیاز استخراج شد ند و ضرایب لازم جهت استفاده در مدل های سخت شوندگی بدست آمدند