سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک لشکرآرا – استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف انداز هگیری مستقیم تنش برشی در کانالهای مستطیلی و ذوزنقه ای با بستر صاف هیدرولیکی ارائه گردیده است. در این راستا بمنظور اندازه گیری مستقیم تنش برشی کل در محیط مرطوب کانالهای روباز شیوه ای نوین ارائه گردید. در این راستا با ساخت فلومی با ادواتویژه، نیروی کل برشی وارده بر محیط مرطوب با استفاده از سلول های حساس به بار دینامیک اندازه گیری گردید. سیستم اندازه گیری مذکور فلوم لبه چاقوییKEF) نامیده شد. جهت تعیین تغییرات تنش برشی موضعی از لوله پرستون ۲ با قطر خارجی ۴ میلیمتر مجهز به سلول های حساس به فشار دینامیک ۳ استفاده گردیده است. جهت تبدیل اختلاف فشار استاتیک و دینامیک قرائت شده در لوله پرستون به تنش برشی از منحنی کالیبراسیون پتل ۴ استفاده شده است.