سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف حسین زاده – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
علی رنجبر زواره – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

سازه های با اعضای سردنورد شده به دلیل سبک بودن سرعت اجرای بالا و هزینه کمتر کاربرد روزافزونی درساخت صنعتی ساختمان هاپیدا نموده است اعضای سردنورد شده به کاررفته دراین سازه ها با داشتن ضخامتکم و تحمل تغییر شکلهای پلاستیک درفرایندنورد سرد دارای رفتار ویژهای بوده و روشهای مرسوم تعین تنش بحرانی کمانش برای آنها قابل استفاده نمیباشد دراین مقاله روشی برای تعیین تنش کمانش اعضا سرد نورد با مقاطع Z,C ارایه میگردد برای این منظور ازشبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون و الگوریتم اموزش پس انتشار خطا استفاده میشود اموزش شبکه عصبی با استفاده از داده های تجربی موجود و نتایج مدل المان محدود انجام شده است دراین مقاله نشان داده می شود که این روش درمقایسه با سایرروشهای متداول ازجمله عددی و تحلیلی با داشتن دقت بالا نیازمند صرف هزینه و وقت کمتر می باشد.