سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد فیض – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
بابک گنجی –

چکیده:

درایجاد مدل تلفات هسته از یک مدلتحلیلی دقیق درپیش بینی عملکرد موتورسوئیچ رلوکتانس استفاده می شوئد به منظور تعیین شاردربخش های مختلف مدار مغناطیسی یک مدل ریاضی استفاده می شود که درآن ترتیب تحریک و توالی کلیدزنی فازها درنظر گرفته می شود درنهایت یک رابطه ریاضی برپایه معادله اشمینتز ارایه می شود که درحال توزیع غیرسینوسی شارمی تواند تلفات آهن را با دقت خوبی محاسبه کند تلفات هسته یک موتور نمونه با استفاده از مدل ایجاد شده محاسبه می شود و از مقایسه با نتایج تجربی ثابت می شود کهمدل از سرعت محاسبه بالا و دقت خوبی برخوردار است و بسادگی میتواند برای انواع موتورهای sR بکاررود.