سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد فیاض – سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
ابراهیم مهدی پور –

چکیده:

دراین مقاله به نحوه تعیین تعرفه پسماند درشهر تهران پرداخته شده است. تجربه سایر کشورها درتعیین و دریافت تعرفه پسماند متفاوت است درآمریکا سیستم PAYT) برای این امر وجود دارد درژاپن کیسههای پسماند با رنگهای مختلف فروخته می شود و … درکشور ما نیز پس از تصویب قانون مدیریت پسماند درس ال ۸۳ دستورالعملی توسط وزارت تهیه و ابلاغ شد که فاقد بنیه و مطالعات علمی بوده است و تنها برتصمیمات مدیریتی استوار است این تحقیق از گروه تحقیقات کاربردی می باشد بخش مهمی از داده های این تحقیق که مربوط به برآورد پسماند خانوارهای ساکن درشهر تهران است با نمونه گیری به روش طبقه بندی دو مرحله ای جمع آوری گردید. نتیجه مباحث مربوط به تحلیل داده های نمونه برداری این بود که پیش بینی و برآورد تولید پسماند توسط خانوارهای ساکن تهران با تحلیل داده ها به دو روش رگرسیونی و کلاسه بندی معنی دار است لذا از هر دو روش برای برآورد تولید پسماند و سپس تبیین مدل تعرفه که هدف اصلی این تحقیق است می توان استفاده کرد بررسی و محاسبه هزینه و قیمت تمام شده مدیریت پسماند نشان میدهد درسال ۸۴ مبلغ ۳۰۵ میلیارد ریال برای این امر هزینه شدها ست.