سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین دهقان دهنوی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید اسماعیلی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
روح اله فدایی نژاد – دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی ماهان – ایران

چکیده:

واحدهای اندازهگیری کیفیت توان PQM یکی از اجزای اصلی سیستم حفاظت و کنترل گسترده WAMPC می باشد سرعت بالای PQM و اندازهگیری همزمان فاز کمیت های ولتاژ و جریان از مزایای PQM میباشد. رویتپذ یری کامل شبکه برای تخمین حالت و کاهش تعداد ضروری واحدهای PQM دو هدف اساسی این پژوهش است. برای این منظور، ابتدا ضرایب وزنی که نشان دهنده درجه اهمیت یک فیدر در مقایسه با دیگر فیدرهای شبکه میباشد، تعریف می گردد تا بتوان با استفاده از آن مکان بهینه PQM ها را مشخص نمود در ادامه تابعی با عنوان تابع نامعلومی معرفی و محاسبه می شود که با استفاده از آن کفا ی ت تعداد PQM های در نظرگرفته شده برای نظارت بر شبکه مورد بررسی قرار میگیرد.برای حل این نوع مسائل غ یرخط ی و پیچی ده، از الگور یتم جستجوی هارمونی HSA که از موثرترین روشهای تکاملی بوده و در مقایسه با سایر الگوریتمها دارای سرعت همگرایی بهتر و دقت بالاتری می باشد، استفاده گردیده است . جایابی بهینه PQM برای شبکه استاندارد ۳۷ شینه IEEE و شبکه توزیع غرب شهرستان یزد انجام شده است. بر خلاف اینکه در اکثر مقالات جای ابی بدون ت وجه به اهم ی ت باس های حساس انجام میشود در این مقاله جای ابی با در نظر گرفتن درجه رویت پذیری متفاوت برای باس های حساس انجام گرفته است. شبیه سازی بر روی شبکه های فوق توسط الگوریتمهای بهینهسازی دیگر نیز انجام گرفته و در پایان نتایج مورد مقایسه قرار گرفته شده است. در این میان نتایج حاصل از شبیهسازی بر توانمندی الگوریتم پیشنه ادی تاکید دارد.