سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یعمران و محیط زیست
شهناز دانش – دانشیاران دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی –

چکیده:

تامین آب آشامیدنی با کیفیت همواره مهمترین اولویت مدیران صنعت آب به حساب می آید دراین میان گندزدایی موثر آب آشامیدنی درشبکه های توزیع دردستیابی به اهداف کیفی مورد نظر نقش مهمی را ایفا می کند روشها و ترکیبات مختلفی در گندزدایی آب آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرند استفادها ز ترکیبات کلر درگندزدایی اب همچنان یکی از مهمترین و موثرترین روشهای تامین استانداردهای میکروبیولوژیکی درشبکه های به شمار می رود با این وجود استفاده از روشهای متداول کلرزنی با چالشهایی روبرو است که از آن جمله می توان به توزیع غیریکنواخت ماده ضدعفونی کننده درشبکه اشاره کرد توزیع غیریکنواخت کلر درشبکه توزیع آب می تواند مشکلاتی از قبیل کاهش تاثیر گذاری ماده ضد عفونی کننده در نقاط دوردست و تولید بوی نامطبوع و ترکیبات ضد سرطان زا رادر برخی دیگر از نقاط شبکه به دنبال داشته باشد.