سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت دانشگاه صنعتی شریف
مسعود پروانیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت دانشگاه صنعتی شریف
پیام جوادی – شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
محمد تصوری – شرکت برق منطقه ای استان زنجان

چکیده:

خرابی های اساسی در ترانسفورماتورهای توزیع موجب افزایش هزینه های بهره برداری و هزینه قطع مشترک در تأمین انرژی الکتریکی می شود. برای کمینه کردن اثر اینگونه خرابی ها می توان از تعدادی ترانسفورماتور یدکی در سیستم استفاده کرد. از طرف دیگر اضافه کردن این واحدهای یدکی باعث هزینه هایی نظیر هزینه خرید، بهره برداری، و تعمیر و نگهداری می شوند. لذا بایستی بین این هزینه ها و هزینه ریسک در صورت نبودن واحدهای یدکی مصالحه ای صورت گرفته و تعداد بهینه ای از واحدهای یدکی را با استفاده از محاسبات هزینه-فایده، در اختیار گرفت. این سؤال که تعداد بهینه تجهیزات یدکی برای یک سیستم نمونه داده شده چقدر باشد، موضوع اصلی تحلیل ها و آنالیزهای انجام گرفته در این مقاله می باشد. مدل و روش ارائه شده، برای تعیین تعداد بهینه ترانسفورماتورهای یدکی در یک سیستم نمونه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین مطالعات حساسیت تعداد بهینه ترانسفورماتورهای یدکی به پارامترهای سیستم نیز ارائه شده است.