سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نازلین نظری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
جعفر محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سید نجم الدین مرتضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد سوبستراهای مختلف در سازگاری سانسوریا جهت رشد مطلوب و افزایش بقاء گیاهان در این مرحله تدوین و پیاده شد. چهار ترکیب سوبسترا با نسبت های مختلف پیت ماس، خاک لومی، ماسه و خاکبرگ بر حسب حجم مورد آزمایش قرار گرفت. این بررسی بر پایه طرح بلوکهای کاملاً تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در آزمایشگاه باغبانی دانشگاه آزاد واحد ابهر به اجرا در آمد. پاسخ های رشد از نظر وزن تر و خشک برگ و ریشه، تعداد برگ، ارتفاع گیاه، عرض برگ و کیفیت ظاهری پس از ۸ ماه رشد در سه تاریخ اندازه گیری و تعیین گردید. بهترین رشد در ترکیب a1 که شامل پیت ماس، خاک لومی و ماسه با نسبت های ۱:۱:۱ بود به دست آمد. مخلوط خاکی a1 در اغلب صفات مورد بررسی با مخلوط های دیگر در سطح (۰/۰۵>P) دارای تفاوت معنی دار بود و فقط در سطح (۰/۰۵>P) در صفت کیفیت ظاهری دارای اختلاف معنی دار بود.