سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حامد قاسمی – کارشناسی علوم و صنایع غذایی
نیره لولویی دلشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
رضا اسماعیل زاده کناری – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

گروهی از ایزومرها هندسی CLA هستند که بطور گسترده در غذاهای مختلف مثل گوشت نشخوارکنندگان توزیع شده است در دو دهه گذشته در مناطق مختلف پژوهشهای قابل توجهی در مورد تاثیر CLA روی سرطا ن و چاقی شده است همچنین تحقیقات متعددی درمورد فعالیت های ضدسرطانی CLA در مراحل مختلف رشد و پیشرفت تومور گزارش شده است خواص و تاثیرات ضدسرطانی CLA به اسیدهای چرب Trans11 , Cis9 و نیز به Ronic acid نسبت داده می شود. به هرحال به نظر می رسد که اسید لینولئیک Trans12 , Cis10 مسئول کاهش وزن و افزایش مجموعه ی عضلات در بدن هستند در طبیعت ایزومر اسید لینولئیک Trans11 , Cis9 نسبت به اسید لینولئیک Trans12 , Cis10 بیشتر است درحالیکه CLA که بصورت تجاری برای مصرف انسان در نظر می گیرند شامل بیش از ۸۰% از هر دو نوع ایزومر فعال بیولوژیکی تقریبا حدود ۴۵% از هرکدام است. تا به امروز تحقیقات و مطالعات انجام شده در مورد اکسیداسیون CLA بسیار ناچیز بوده و بین گزارشهای دیده شده تناقض هایی دیده می شود.