سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید کلوندی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه کردستان
حسین جانمحمدی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

تعیین مقدار اترژی و ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی تشکیل دهنده جیره غذایی طیور برای جیره نویسی از اهمیت زیادی برخوردار است. به دلیل محدود بودن نتایج قابل دسترس در داخل کشور در مورد ارزش غذایی مواد خوراکی ذکر شده، در این آزمایش با استفاده از خروس‌های فاقد روده کور انرژی قابل متابولسم دانه سورگوم و کنجاله کانولا تعیین شد. پروتئین خام نمونه‌های دانه سورگوم و کنجاله کانولای مورد مطالعه به ترتیب ۴۲/۷ و ۴۴/۲۹ درصد بود. انرژی قابل متابولیسم حقیقی نمونه‌های دانه سورگوم و کنجاله کانولای مورد مطالعه به ترتیب ۳۳۴۴ و ۲۴۶۴ کیلو کالری بر کیلو گرم بود. انرژی قابل متابولیسم حقیقی کنجاله کانولای مورد مطالعه به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر داده‌های (۱۹۹۴) NRC بود