سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز بهروزی راد – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهوا
سیدمحمدباقر نبوی – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهید چمران
پریسا نصیرویس – دانشجوی کارشناسی ارشد زیستگاه ها و تنوع زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

به منظور مطالعه تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنار آبزی تالاب بامدژ و محاسبه تراکم و شاخص های تنوع مشاهدات و ثبت اطلاعات پرندگان آبزی و کنار آبزی در ۵ ایستگاه تعیین شده به صورت ماهانه از تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۵ الی ۱۳۸۷/۳/۱۵ صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که در فصل زمستان ۳۵ گونه پرنده متعلق به ۱۱ خانو اده و در فصل بهار ۱۳ گونه پرنده متعلق به ۷ خانواده در تالاب حضور داشتند. در فصل زمستان و بهار به ترتیب خانواده مرغابیان با۶۱/۳% و خانواده سلیمیان با ۴۱/۷% بیشترین فراوانی و خانواده فلامینگویان با ۰/۰۳% و کشیمیان با ۰/۷% کمترین فراوانی را داشته است. تراکم پرنده در فصل زمستان ۴/۲ و دربهار ۰/۴ قطعه پرنده در هکتار بود.