سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عرفان دانایی – کارشناس ارشد محیط زیست مهندسی مشاور مهاب قدس
هیوا فیضی – کارشناس ارشد اکولوژی مهندسی
محمدرضا باقری راهدانه – کارشناس ارشدمحیط زیست
علی مریدی – مدیر گروه آلودگی بخش محیط زیست مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

یکی از اهداف عمده احداث سدها تامین آب موردنیاز برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت بوده است در حال حاضر بسیاری از سدهای کشور کهمنبع عمده تامین آب شرب شهرها می باشند به دلیل عدم مطالعات دقیق و تغییرات کیفیت آب پس از احداث سد دچار مشکلات کیفیت آب بوده اند و عدم رضایت مصرف کنندگان و افزایش هزینه های تصفیه را بهدنبال داشته اند بنابراین پیش بینی و مطالعه تغییرات کیفیت آب پس از احداث سدها د ر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها و مخازن اهمیت ویژه ای دارددراین مقاله مطالعات تغییرات کیفیت آب سد مخزنی ساخته نشده تنگ معشوره واقع بررودخانه کشکان در حوزه ابریز کرخه با استفاده از مدل شبیه سازی CE-QUAL-W2 بررسی شده است با توجه به عدم وجود داده های نمونه برداری از مخزن و عدم امکان واسنجی مدل با تحلیل نتایج خروجی مدل و انجام انالیز حساسیت روی پارامترهای تاثیر گذار شبیه سازی کیفیت آب مخزن برای لایه بندی حرارتی و پارامترهای تغذیه گرایی انجام شده و نتایج آن در پیش بینی و تحلیل شرایط کیفیت آب مخزن در خروجی مورد استفاده قرارگرفته است.