سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان کرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق
سیدحسین قریشی نجف آبادی –

چکیده:

یکی ازمهمترین بخشهای حفاظت و ساماندهی رودخانه فهم چگونگی عملکرد آن با تغییرات جریان می باشد هندسه هیدرولیکی ابزاری جهت کمی سازی این مفهوم است دراین تحقیق ضمن معرفی روشهای تجربی و روش نظری دینگمن ازاطلاعات ۵۴ مقطع عرضی و حدود ۵۰۰۰ داده اندازه گیری شده دررودخانه های فصلی حوضه آبریز قره قوم به منظور محاسبه روابط هندسه هیدرولیکی با دو روش مذکور استفاده شده است نتایج نشان میدهد با افزایش دبی تمایل به افزایش عرض دررودخانه های فصلی بیشتر از افزایش عمق بوده که این میتواند علت ایجاد مقاطع عریض دراکثر این مقاطع باشد.