سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهروز پروانه – دکترای جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد گروه جغرافیا
بهروز امیری یار احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

هندوانه water melon با نام علمی citrullus vulgaris scharad گیاهی است از خانواده cucurbitaceae یک پایه و یک ساله با ساقه های خزنده و گلهای زردرنگ که دارای میوه ای با پوست سبز و رنگ ساده یا راه راه بوده و شکلی گرد یا دراز دارد تخم هندوانه سرشار از مواد معدنی بوده و دارای ۲۰ تا ۴۰ درصد روغن می باشد و این روغن از نظر خواص شیمیایی به روغن بادام شباهت دارد این مطالعه از نوع میدانی بوده با توجه به روند تغییر اقلیم و همچنین کاهش ذخایر آب زیرزمینی درمنطقه و یا مطالعه اولیه برروی این گیاه و اگاهی از نیاز آبی بسیار کم آن صرفا استفاده از آب باران عملا کشت بذر این گیاه را در چها رنقطه انجام داده و کلیه مراحل رشد فنولوژی این گیاه مرحله به مرحله اندازه گیری شد همچنین در عملکرد حاصل از برداشت محصول بذر خشک نتایج مطلوبی بدست امد براساس یافته های بدست آمده از کشت این گیاه در مناطق مورد نظر و اندازه گیری مراحل رشد فنولوژی و همچنین عملکرد مناسب این محصول تخمه اجیلی خشک درهکتار و همچنین سازگاری این گیاه با شرایط سخت اقلیمی و خصوصا مقاومت به کم آبی کشت این گیاه در مناطق ازمایش شده توصیه می شود.