سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا خاکیان دهکردی – کارشناس هواشناسی کشاورزی ادارههواشناسی اصفهان
غلامعلی کمالی – دانشیار هواشناسیکشاورزی دانشگاه علوم و تحقیقات
سهراب حجام – دانشیار هیدرومتئورولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات
لیلا امینی – پیش بینی مسئول هواشناسی اصفهان

چکیده:

استان چهارمحال بختیاری یکی ازمناطق مستعدکشت ارقام سردسیری گیاه کلزا می باشد روغن کلزا بعلت درصد پایین اسیدهای چرب اشباع و کیفیت بسیار مطلوب آن از اهمیت خاصی در رژیم غذایی برخوردار است با توجه به نوسانات اقلیمی و تغییردر میزان و نوع بارشها و همینطور دمای منطقه دراین تحقیق بابدست آوردن شرایط جدید آب و هوایی این گیاه ضمن کمک در انتخاب نوع رقم براورد مواردی همچون انتخاب تاریخ کاشت پیش بینی زمان برداشت و د رنهایت تناوب گیاهان زراعی مناسب با آن ممکن شد یکی از شاخصهای مهم بیوکلیمایی محصولات کشاورزی برای دسترسی به موارد بالا شاخص درجه ـ روز و محاسبه آن تاپاین رویش گیاه می باشد.