سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدباقر فخرزاد – استادیار دانشگاه یزد
فرشته سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر عواملی مانند امکانات ورزشی و تفریحی برروی رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت اطلاعات این تحقیق از۶۰شرکت کننده مرد با میانگین سنی ۳۳٫۳۵و تجربه کاری ۹٫۲۸ سال جمع آوری گردید جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد پایایی پرسشنامه ازروش الفای کرونباخ و با استفاده ازنرم افزار spss محاسبه و مقدار a=0.892 بدست آمد که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه بود جهت تجزیه و تحلیلی داده ها ازازمون های ضریب همبستگی پیرسن و رگرسیون خطی ساده و ازمون ANOVA استفاده شد نتایج این تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی و امکانات ورزشی رابطه ای وجود ندارد. اما بین رضایت شغلی با امکانات ورزشی رابطه ای مثبت اما نه چندان قوی وجود دارد.