سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صغری صالحی – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه کاشان
علی اکبر عبدالله زاده – استادیار ; گروه مهندسی معدن، دانشگاه کاشان

چکیده:

از کاربردهای عمده فلدسپات می توان به صنعت شیشه، سرامیک و کاشی اشاره نمود. حضور آهن در فلدسپات مصرفی در این صنایع باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل ایجاد رنگ در محصولات تولیدی میشود. از اینرو لازم است عیار آهن مواداولیه تا حد امکان با بکار گیری روش های کانه آرایی پایین بیاید. به لحاظ حساسیت زیاد به عیار آهن، برای خردایش کانسنگ فلدسپات باید از آسیای غیر فلزی بجای آسیاهای متداول که باعث ایجاد آلودگی در نمونه می شود، استفادهنمود. آسیای قلوه سنگی یا آسیایی که گلوله ها و بدنه آن از جنس سیلیس و یا سرامیک باشد، مناسبترین است. در نمونه فلدسپات معدن چغایی همدان بر اساس نتایج تجزیه شیمیایی دانه بندی های مختلف، تمرکز بیشتر آهن در بخش دانه ریز است که نشان دهنده اختلاف سختی بین دانه های فلدسپات و کانی اکسیده آهن و البته سختی کمترذرات آهن می باشد. در این تحقیق، به منظور مطالعه نحوه و نرخ خردایش دانه بندیهای مختلف کانسنگ طی مرحله آسیاکردن، تابع شکست و انتخاب نمونه در آسیای گلوله ای سرامیکی آزمایشگاهی و با استفاده از نرم افزارBFDS تعیین شد. برای محاسبه تابع شکست از روش هربست و فورستانو استفاده شد. در این مطالعه مشخص شد که تابع شکست غیر نرمال شونده است