سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین میرزینلی – دانشجوی دکتری تکتونیک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدحسن بازیار – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود رابطی مقدم – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا هاشمی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

روابط تجربی متعددی جهت تخمین فشار میدان آزاد بیشینه درهر نقطه از اطراف یک منبع انفجاری در خاک وجود دارد این روابط براساس آزمایش های میدانی سلاح های هسته ای و یا سلاح های معمولی ارائه شده اند و لیکن رابطه ی معینی برای فشار میدان ازاد بیشینه درمحل انفجار ارائه نگردیده است این فشار معمولا متناسب با وزن TNT معادل بیان می گردد دراین تحقیق روشی ابتکاری جهت تعیین فشار میدان آزاد در خاک در اثر انفجار پرتابه های متعارفی همچون بمب GP-2000 ارائه می گردد در اینروش به کمک روابط تجربی موجود میزان فشار در فاصله ای مشخص از حفره انفجاری بدست می آید که بیشینه ی فشار اعمالی در حفرهانفجاری براساس آنالیز برگشتی به راحتی قابل محاسبه است این روش در سایر محیط ها مانند سنگ و سایر نرم افزارها برای مدلسازی مسئله انفجار قابل استفاده است.