سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمصطفی نصرت آبادی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان کاشان- ایران
محمدرضا شیبانی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان کاشان- ایران

چکیده:

از دیرباز همزمان بودن بخش های مختلف سیستم قدرت مسئله ای بسیار مهم و حیاتی در این سیستم بوده است، بنابراین تخمین فاز به منظور سنکرونیزاسیون در قسمت های مختلف شبکه بسیار مهم می باشد. یک سیستم آشکار سازی فاز پیشرفته و ایده آل سیستمی است که برای آشکار سازیهارمونیک های جریان، استخراج مؤلفه جریان راکتیو برای برآورده کردن اهداف کیفیت توان به کار گرفته می شود. در این مقاله به بررسی فیلتر شکاف دار وفقی ۱(ANF)و با استفاده از الگوریتم ژنتیک که ابزار مفیدی جهت بهینه سازی پارامترها می باشد به تعیین پارامترهای بهینه این فیلتر به منظور دستیابی به یک واحد سنکرونیزاسیون (همزمان سازی) قوی در سیستم قدرت پرداخته شده است. پارامترهای موجود در این فیلتر بسیار در سرعت همگرایی و دقت پاسخ موثر می باشند به همین دلیل تعیین بهینه آنها بمنظور دادن پاسخ های دقیق اهمیت ویژه ای دارد.در این مقاله نیز سعی بر آن شده است که به بررسی کاربردهای مختلف این فیلتر در سیستم قدرت و شبیه سازی های مربوط به آنها پرداخته شود.