سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قاسمی مرزبالی – دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایران

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده DG) بر قیمت انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته میپردازیم. تراکم خطوط سیستم از مهمترین عوامل محدود کننده رقابت و افزایش هزینه تمام شده انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته میباشد، که استفاده بهینه از DG در مدیریت تراکم و کاهش هزینه سیستم میتواند راهگشا باشد. در این مقاله جهت جایابی بهینه منابع تولید پراکنده DG) در بازار برق عمده فروشی برپایه پخش توان بهینه، روشی نوین بر اساس LMP با عنوان شاخص هزینه سیستمSCI) ارایه شده است. در کنار مساله جایابی بهینه، اندازه بهینه این منابع نیز محاسبه میشود. شاخص دیگری که در یافتن مکانهای مطلوب برای جایابی DG بکار میرود شاخص پرداخت مشتری CP) است که برای هر شین از حاصلضرب LMP در بار شین مربوطه بدست میآید.