سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خلیل ولی پور – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سینا ولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برق
ابراهیم برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد برق

چکیده:

باگسترش مصرف انرژی توسعه شبکه های قدرت امری اجتناب ناپذیر است اما ایجاد خطوط انتقال جدید نیازمند صرف هزینه های گزاف می باشد و لذا درصورت امکان استفاده از همان خطوط قبلی با ظرفیت انتقال بالاتر بسیارمقرون به صرفه می باشد درهمین راستا درسالهای اخیر با معرفی ادوات FACTS استفاده ازآنهادرکشورهای صنعتی جهت افزایش ظرفیت خطوط انتقال متداول شده است دراین مقاله با جایابی بهینه یکی از ادوات TCSC درشبکه قدرت با استفاده از دو الگوریتم DSO,PSO تراکم خطوط و تلفات اهمی سیستم مورد ارزیابی قرارمیگیرد برخی ازنتایج بدست آمده برروی سیستم ۱۴شینه موجوددربسته نرم افزارmatpower4.0 به عنوان شبکه آزمون درپاین مقاله داده شدها ست که قابلیت روش پیشنهادی را مورد تاکید قرار میدهد.