سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد تشتریان – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه کامپیوتر
سیدمجتبی روحانی –
محمدحسین یغمایی مقدم –
حامد فهری – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم متشکل از تعداد بسیار زیادی گره حسگر می باشند که معمولا در ناحیه ای دورازدسترس به صورت تصادفی پراکنده شده اند. اخیرا ایده استفاده از سینک متحرک برای جمع آوری داده های موجود در سطح شبکه در جهت افزایش طول عمر شبکه حسگر ارائه شده است. ما در این مقاله با استفاده از شبکه هاپفیلدHopfield Network حرکت سینک را در شبکه های سلسله مراتبی دو سطحی مشخص خواهیم نمود. روش پیشنهادی مسیر حرکت سینک را که متشکل از نقاط توقف بهینه، زمان توقف در آن نقطه و شعاع سرخوشه های فعال در هر نقطه میباشد، مشخص می کند. روش ارائه شده در خصوص کاربردهای مبتنی بر مهلت زمانی و نرخ بیت ثابت، انعطاف پذیریبالایی از خود نشان می دهد. در قسمت شبیه سازی روش ارائه شده را در سناریوی های متفاوتی شبیه سازی نموده و نتایج بدست آمده نشان از عملکرد بهینه شبکه هاپفیلد در خصوص تعیین مسیر حرکت سینک و افزایش طول عمر شبکه حسگر دارند