سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین رواندوست – کارشناس ارشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، باشگاه پژ
رها حفیظی – کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ام

چکیده:

تولید از مخازن گاز میعانی منجر به افت فشار و تشکیل مقداری میعانات گازی در مخزن می گردد. این امر موجب هدر روی این اجزای ارزشمند درون مخزن و کاهش شدید در نرخ تولید چاه می شود. بر این اساس تزریق گاز به این مخازن با هدف جلوگیری از افت فشار، جاروب میعانات تشکیل شده به سمت چاه های تولیدی و یا تبخیر مجدد آن ها روشی کارامد محسوب می شود. تعیین بهترین مکان جهت حفر چاه های تولیدی و تزریقی به منظور داشتن یک عملیات تزریق بهینه بسار پراهمیت می باشد. پس از مطالعه و شبیه سازی یکی از مخازن گاز میعانی واقع در جنوب ایران، مدل مخزن توسط نرم افزار ترکیبی Eclipse300 ساخته و سپس تاثیر موقعیت چاه تزریقی در ۱۲ سناریو مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش فاصله چاه تزریقی از چاه تولیدی، میزان میعانات گازی نیز افزایش اما میزان تولید گاز کاهش یافته است. همچنین بررسی ها نشان داد که بیشترین و کمترین میزان تولید میعانات گازی به ترتیب مربوط به چاه تولیدی مایل و عمودی می باشد.