سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن رحیمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مهرزاد رحیمی – دانشجوی کارشناسی مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

چکیده:

هدف از این مقاله تعیین و بهره وری و کشش قیمتی آّب می باشد، که در این راستا داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری از یک نمونه شامل ۱۰۰ باغدار شهرستان ارسنجان استفاده گردید. نتایج تابع تولید حاکی از آن است که تعداد دفعات آبیاری بوسیله قنات، مساحت باغ و سن معنا دار می باشد. همچنین بهره وری نهائی آب قنات و ارزش تولید نهائی برابر با ۴۱۵۴/۰ و ۷/۲۰۷ بدست آمد . ارزش تولیدنهایی نشان می دهد که با افزودن یک متر مکعب آب اضافی درآمد باغداران ۷/۲۰۷ تومان افزایش می یابد کشش قیمتی تقاضا برای آب قنات ۵۲/۰- است. که این مقدار نشان می دهد که تقاضا برای آب کشش نا پذیر است. به گونه ای که با افزایش یک درصد در قیمت آب قنات ۵۲/۰ درصد کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که باغداران در مصرف نهاده آب در ناحیه سوم تولید قرار دارند، که بیانگر استفاده بیش از حد بهینه می باشد