سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نوید رهگذر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

ارتقای مقاومت ساختمان های موجوددر برابر خرابی پیشرونده با هدف استمرار خدمت رسانی و حفظ سلامت نیروهای انسانی به روشها و با گزینه های بهسازی انفجاری مختلفی قابل حصول است با انتخاب مناسب گزینه بهسازی میزان خسارت به تاسیسات تجهیزات و ساختمان های موجود و تلفات احتمالی نیروی انسانی را می توان با درنظر گرفتن ملاحظات فنی و اقتصادی کاهش داد دراین مقاله پس از معرفی معیارها و گزینههای بهسازی انفجاری ساختمان های بتنی با کمی سازی ارجحیت معیارها و گزینه ها روالی برای تعیین بهترین گزینه بهسازی انفجاری در برابر خرابی پیشرونده توسط روش تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی ارائهمی گردد . با کاربرد موردی که روش توسعه داده شده گزینه افزودن قاب به عنوان مناسب ترین گزینه بهسازی برای تیپی از ساختمان های مهم بتنی در برابر خرابی پیشرونده تعیین می گردد.