سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان برونی – دانشجوی مهندسی مخازن هیدروکربوری
محمد آبدیده – دکتری زمین شناسی
سجاد محمدی لندی – کارشناس ارشد مهندسی نفت

چکیده:

شناخت و بدست آوردن ویژگیهای مربوط به سنگ و سیال یکی ازمهمترین مسائلی استکه درمدیریت مخازن و اتخاذ تصمیمات صحیح و اصولی کاملا موثر است یکی ازا قداماتی که نیاز زیادی به اطلاعات سنگ مخزن دارد مشبک کاری چاه های نفت و گاز است تخلخل و تراوایی دو پارامتر مهم و اساسی به شمار می روند که درانتخاب بهترین نقاط مشبک کاری مورد استفاده قرار میگیرد بنابراین نقاطی که به لحاظ این دو پارامتر دارای مقادیر بهتری باشند به دلیل وجود حجم هیدروکربور بیشتر و همچنین جریان بهتر و بیشتر سیال درآن ناحیه شانس بیشتری برای مشبک کاری خواهندداشت دراین مقاله با بهره برداری ازروشهای زمین اماری ژئواستاتیستیک و استفاده ازنرم افزار GS+ بهترین نقاط برای عملیات مشبک کاری به لحاظ پارامتر تخلخل انتخاب می شود روش زمین آمار با تخمین تخلخل درنقاطی که به هردلیل اطلاعات مربوط به تخلخل مجهول باشد میتواند توزیع تخلخل را درکل عمق مورد نظر مشخص و تعین نقاط مناسب جهت مشبک کاری را تسهیل نماید.