سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود بحرینی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی ز
فرزاد حسن پور – استادیار دانشگاه ملی زابل، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی زابل
میثم امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی ز
سمیرا غفوری فرد – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی زابل

چکیده:

استفاده بهینه از منابع آب به عنوان محور توسعه کشاورزی بایستی مورد توجه قرارگیرد، دراین راستا گسترش سیستم های آبیاری بارانی به لحاظ توانمندی زیاد در توزیع آب با راندمان قابل توجه، راهکاری مطمئن برای استفاده بهینه از منابع آب است؛ و از سوی دیگر با توجه به وقوع خشکسالی‌های پی در پی و سیاست دولت‌ها در تخصیص هزینه های بالا به قسمت‌های مختلف کشاورزی، از جمله اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار، مطالعات همه جانبه در این زمینه، جهت داشتن مدیریتی مناسب برای این موضوع، امری اجتناب ناپذیر است. یکی از پارامترهای مهم و لازم در اجرای سیستم‌های آبیاری بارانی مناسب بودن کیفیت آب مورد استفاده است. در این مطالعه که در شهرستان فسا صورت گرفته با استفاده از روش کریجینگ مقادیر عناصر موثر(EC, SAR, PH, HCO3, NA و CL) در کیفیت آب سیستم های آبیاری بارانی میان یابی و در محیط GIS با توجه به محدوده مجاز، کیفیت هر عنصر پهنه بندی گردید. در نهایت با تلفیق نقشه ی کیفیت آب و نقشه کاربری اراضی، مناطق مستعد اجرای این نوع سیستم آبیاری مشخص گردید. نتایج نشان داد حدود ۲۲۹۰۰ هکتار از ۹۶۲۰۰ هکتار زمین های زراعی مستعدترین مناطق جهت اجرای این نوع سیستم آبیاری می باشند.