سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شهابی قویونلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع ط
شاهین رفیعی – استاد مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ته
سید سعید محتسبی – استاد مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ته
سلیمان حسین پور – دانش آموخته دکتری گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع

چکیده:

یکی از روش های نوین در کشاورزی جهت کنترل کیفیت ظاهری فرآوری های پس از برداشت، روش های مشین بینایی و پردازش تصاویر گرفته شده در طول انجام فرایند می باشد. حفظ رنگ که از الویت های انجام صحیحی فرآوری چای سبز است، با خشک کردن کامل، سریع، محدود و بدون تخمیر برگ تازه صورت می پذیرد. میزان تغییر رنگ در بازار پسندی و کیفیت محصول تاثیر مستقیم دارد و بررسی این میزان در انتخاب بهترین شرایط خشک کردن امری ضروری به نظر می رسد که ضرورت این تحقیق را مشخص می سازد. آزمایش در پنج دمای ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ درجه سانتیگراد و ۱ و ۰/۵ و ۱/۵ متر بر ثانیه انجام شد. تصاویر دریافتی در طول فرایند خشک شدن در فضای رنگی RGB صورت گرفت و برای استخراج ارزش های رنگی به فضای L*a*b* تبدیل گردید. از نرم افزار Matlab نسخه R2010a جهت تبدیل و آنالیز تصاویر استفاده شد. برای کالیبره کردن تصاویر دریافتی از دوربین دیجیتالی با دستگاه رنگ سنجی هانترلب، از صفحات استاندارد رنگی استفاده شد. مقادیر پارارمترهای رنگی b* ٚ a*، L* استخراج شده از تصاویر جهت محاسبه سایر پارامترهای رنگی شامل : تغییرات کلی رنگ (ΔE)، شاخص قهوه ای شدن (BI)، کروما (CH) و زاویه هیو (H°) استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیر b*L* در حین خشک شدن کاهش و مقادیر a* و ΔE افزایش یافت. شاخص کروما و زاویه هیو کاهش و شاخص قهوه ای شدن افزایش یافت. این تحقیق در دی ماه ۱۳۹۰ د رگروه ماشین های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران صورت پذیرفت.