سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدایمان جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

هدف اصلی این مقاله تعیین اقتصادی ترین سیستم صف درمسائل جابجایی بندر میباشد دراینگونه مسائل جابجایی شامل تخلیه بارکشتس ها توسط جرثقیلهای مخصوص می باشد باتوجه به هزینه خریداری و نگهداری جرثقیل و همچنین هزینه انتظار کشتی ها درصف می خواهیم با توجه به ارزش زمانی پول و نرخ بهره مشخص با استفاده از روش تعیین طرح اقتصادی دراقتصاد مهندسی بهترین سیستم صف را از بین سیستمهای مختلف مانند M/M1 یا M/M/C انتخاب کنیم برای بدست آوردن پارامترهای سیستم صف موردنظر ازشبیه سازی توسط نرم افزار Arena استفاده می کنیم همچنین با استفاده ازداده های مختلف شبیه سازی ازبهینه سازی شبیه سازی استفاده کرده و تاثیر پارامترهای مختلف را برهزینه تعیین میکنیم