سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هانا مصدق – ، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
فروغ مرتضایی نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(ا
مهتاب اصفهانی زاده حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلا
مائده کریمیان دورهونی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

درمنه دشتی یکی از مهمترین گیاهان دارویی ایران با نام علمی (Artemisia sieberi Boiss.) بوده که متعلق به خانواده‌ی Asteraceae می‌باشد. این گیاه در طب سنتی برای درمان سوءهاضمه و انگل روده‌ای و در صنعت در صنایع عطرسازی و رنگرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ازدیاد این گیاه از طریق بذر می‌باشد که دارای خواب طولانی مدت است. به منظور بررسی جوانه زنی بذر درمنه دشتی در شرایط درون شیشه‌ای و تعیین بهترین تیمار، ابتدا بذور این گیاه در سه سطح (۰،۵۰۰،۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر) جیبرلیک اسید به صورت غوطه‌وری طی دو مدت زمان ۲۴ و ۷۲ ساعت تیمار شدند و سپس از غلظت‌های متفاوت اتانول (۷۰% و ۹۶%) به مدت ۵ و ۱۰ دقیقه به عنوان پیش تیمار جهت افزایش میزان جوانه زنی در بذور این گونه‌ی گیاهی استفاده گردید. در انتها بذور در محیط ۱/۲ موراشیگ و اسکوگ حاوی سه سطح (۵/۵، ۱، ۰/۱، ۰ میلی گرم بر لیتر) هورمون بنزیل آدنین کشت گردیدند. نتایج بدست آمده نشان دهنده ی تأثیر معنی دار کاربرد الکل اتانول در دو زمان ۵ و ۱۰ دقیقه نسبت به استفاده از اسید جیبرلیک در غلظت و زمان‌های متفاوت در جوانه زنی این بذور بود. همچنین کاربرد بنزیل آدنین در غلظت ۱ میلی گرم بر لیتر در محیط ۱/۲ موراشیگ و اسکوگ به طور معنی داری جوانه زنی بذور درمنه دشتی را افزایش داد.