سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا شیخ زاده – دانشگاه تهران
مجید عرب عامری – معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

چکیده:

تجهیزات مورد استفاده در واحد هایی که با شیر و فرآورده های شیری که فاز پیوسته آنها را آب تشکیل می‌دهد، باید پس از هر بار استفاده و یا حداقل روزانه شستشو و ضدعفونی شوند. تمیز کردن و ضدعفونی تجهیزات تولید بستنی سنتی می‌تواند به عنوان یک نقطه بحرانی در روش های تولید مطرح باشد. در این مطالعه تیمارهای های مختلف ازن بر روی باکتری‌های تشکیل دهنده بیوفیلم استافیلوکوکوس ارئوس جهت ضدعفونی سطح و جلوگیری از رشد آن‌ها باهم مقایسه شدند. در این تحقیقات از متدولوژی سطح پاسخ با طرح مکعب مرکزی به منظور بررسی تأثیر زمان، درجه حرارت و غلظت ماده ضدعفونی کننده استفاده شد. در این مطالعه ما از تیمارهای مختلف با استفاده از ازن برای شستشو و ضدعفونی تجهیزات تولید بستنی سنتی استفاده کرده‌ایم. پس از هر بار شستشو و گندزدایی از سطوح داخلی لوله های دستگاه بستنی ساز نمونه برداری کرده و سپس نسبت به بررسی شمارش استافیلوکوکوس ارئوس اقدام نموده که بیشترین تاثیر ماده ضدعفونی کننده با مقایسه تاثیر زمان تماس بر روی میزان مرگ و میر باکتری ها به دست آمد. یک بررسی مناسب با زمان تماس مشخص و (LD90) میزان مرگ و میر باکتری‌ها (دوزی که منجر به مرگ ۹۰% باکتری ها می‌شود)، صورت گرفت. استفاده از ۲ میکروگرم بر گرم آب ازنیزه، طی مدت ۵ دقیقه منجر به غیر فعال شدن ۹۹% باکتری‌ها می‌شود. نتیجه گیری می‌شود که ازن به عنوان ضد عفونی کننده جایگزین مناسبی در قیاس با ترکیبات ضدغفونی کننده متداول از جمله ترکیبات کلره در جهت جلوگیری از توسعه رشد باکتری‌های مقاوم به شمار می‌رود. اما باید فاکتورهایی نظیر سهولت کاربرد، قیمت، خطرات حین کاربری و خطرات جانبی بر روی ماده غذایی باید در نظر گرفته شوند.