سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نازیلا هاشمی – شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک
الله یار خوجم لو – شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک
علی مرادزاده – شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک
علی نجاتی کلاته – شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک

چکیده:

روش مگنتوتلوریک یکی از روشهای الکترومغناطیسی با چشمه طبیعی میباشد که برای اکتشاف منابع زیر سطحی مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش تعیین ابعاد ساختارهای زیر سطحی قبل از انجام مدلسازی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از پارامترهای Ellipticity ،Skew وTipper به بررسی ساختار زمینشناسی منطقه Oklahoma پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، ساختارهای زمینشناسی منطقه با تقریب، به صورت دو بعدی تشخیص داده شد.