سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل هدایتی پور – عضو هیات علمی ومحقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
حمیدرضا بهشتی نژاد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی
محمود صفری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی

چکیده:

حیطه کاری ماشین های کشاورزی را می توان ۲ گروه تقسیم بندی نمود که شامل سخت افزار و نرم افزار می باشد . سخت افزارشامل طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی و نرم افزار شامل مدیریت و تصمیم گیری در ارتباط با کاربرد ماشین در مزرعه می باشد . بدون شک بدون اعمال مدیریت صحیح در کاربرد ماشین درمزرعه ، کارائی آن کاهش می یابد . یکی از جنبه های مهم مدیریتی درمکانیزاسیون کشاورزی بدست آوردن ضرائب مکانیزاسیون همچون ، سطح مکانیزاسیون ، میزان نیروی کششی و …. می باشد . این ضرائب برای مناطق مختلف کشورهای توسعه یافته بدست آمده است و در منابع قابل دسترس است. این اطلاعات با توجه به شرایط آب و هوایی و ویژگی های اقتصادی آن مناطق تعیین شده است و با شرایط کشور ما متفاوت می باشد ، لذامی بایست هر کدام از این ضرائب به تفکیک عملیات و منطقه تعیین گردد . در این راستا مطالعه ای در زمینه تعیین ضرائب مکانیزیسیون در استان مرکزی با همکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی اجرا گردید. درواقع استان مرکزی یکی از ده منطقه مورد آزمایش بود( ۳ ) که در این مقاله به نتایج وروش کار به صورت خیلی خلاصه اشاره میشود . نتایج این تحقیقات می تواند راهنمایی جهت تصمیم گیری مدیران استان و کشور باشد