سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی
امین اله معصومی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور طراحی و ساخت دستگاه چمن برsod cutter لازم است برخی خواص فیزیکی چمن اندازه گیری شود در تحقیق حاضر به اندازه گیری ضریب اصطکاک چمن روی سطوح لاستیکی و فلزی به منظور طراحی چرخ دستگاه و همچنین اندازه گیری انرژی لازم برای برش جهت انتخاب موتور محرکه و طراحی سایر قسمتهای دستگاه پرداخته شد ضریب اصطکاک در دوس طح لاستیکی و فلزی و درچهار سطح نیروی عمود برسطح بدون بار، یک ، دو و سه کیلوگرم به روش سطح شیبدار اندازه گیری شد آزمایش میزان انرژی برشی ریشه های چمن در قالب طرح کاملا تصادفی در سه سطح رطوبت وزنی ۳۳ و ۳۷و۴۷ درصد براساس روش استاندارد BS با استفاده از دستگاه اندازه گیری ضربه تعیین گردید آزمایش از نوع فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید نتایج نشان داد که جنس سطح و وزن عمود برسطح چمن برمقدار ضریب اصطکاک چمن در سطح ۱% اثر معنی دار داشت همچنین رطوبت برمقادیر انرژی برشی اندازه گیری شد درسطح ۵% اثر معنی داری را نشان داد