سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خالد گمار – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسماعیل عرارگاطع –
امین اله معصومی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله برخی خواص فیزیکی نخود فرنگی شامل ابعاد خواص ثقلی و خواص اصطکاکی درسه سطح رطوبتی ۱۲/۲ تا ۷۷/۲۸درصد برپایه تر مورد بررسی و تعیین شد متوسط طول پهنا و ضخامت به ترتیب ۹/۱۳۸و۷/۵۷۵و۶/۷۰۲ میلیمتر در نرخ رطوبتی ۱۲/۲ درصد درپایه تر بود مطالعه نخود فرنگی درمحدوده رطوبتی ۱۲/۲ تا ۷۷/۲۸درصد نشان دادکه جرم هزاردانه از ۲۶۸/۲۲ تا ۷۲۷/۴۵ گرم سطح تصویر شده از ۱/۸۸۲تا۳/۵۵۲سانتیمتر ربع کرویت از ۸۴/۷۱تا۹۰/۰۰۸ میلیمتر و تخلخل از ۴۳/۷۵تا۴۵/۰۶درصد افزایش یافت دراین محدوده رطوبتی ضریب اصطکاک استاتیکی نخود فرنگیدرچهارسطح با جنسهای مختلف چوب ۰/۳۳۶-۰/۳۷۸ ورق آهن گالوانیزه ۰/۳۰۵-۰/۳۳۴ پلکسی گلاس ۰/۲۸۷-۰/۳۱۱لاستیک ۰/۳۶۵-۰/۳۹۷ افزایش یافت