سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه معظمی گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
هومن حاجی کندی – استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

رودخانه کاکاشرق یکی ازمحلهای برداشت مصالح رودخانه ای مانند شن و ماسه دراستان لرستان می باشد باتوجه به اینکه برداشت بی رویه و مازاد برظرفیت مصالح رودخانه ای اثرات نامطلوبی بربستر رودخانه ایمنی سازه های متقاطع و پایداری تاسیسات آبی واقع درسواحل رودخانه ای را به دنبال داشته است لذا لازم است برای جلوگیری از این پیامدها بازه های فرسایشی و رسوبگذار و مکانهای مجاز برداشت مصالح مشخص گردد و برای انجام این مطالعات به شبیه سازی بازه ای از رودخانه به کمک دو مدل ریاضی GSTARS , HEC-RAS پرداخته شده است.