سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا اقبالی –
علی محمد برقعی –

چکیده:

بوجاری فرایند مهم و کلیدی برای بازاریابی و بازارپسندی دانه هاست. تمیز کردن اساسی ترین کار در یک سیستم درجه بندی دانه می باشد، که در آن ناخالصی ها یا آلوده کننده ها از دانه های سالم جدا می شوند. تمیز کردن و بوجاری دانه مشکلاتی را که در زمان انبار کردن، انتقال، ذخیره سازی ، خرید و فروش آنها رخ می دهد،کاهش می دهد.سه نوع ماشین بوجاری مختلف مورد آزمایش قرار گرفت تا عملکرد آنها بر روی ارقام گرمسیری گندم آبی و دیم استان ایلام مورد مطالعه قرار گیرد. این سه ماشین عبارت بودند از: ۱- ماشین بوجاری ARS5000 ساخت شرکت آر ماشین ۲- ماشین بوجاری RAM200 ساخت شرکت رام قاسمی۳- ماشین بوجاری BRS1500 ساخت شرکت رضایی رفسنجان فرایند بوجاری کردن در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با چهار فاکتور: نوع ماشین (سه نوع)، میزان تغذیه (در دو سطح ۷۰ و ۹۵ درصد ظرفیت اسمی ماشین)، میزان باد (در سه سطح شرایط کاری تنظیم شده، کمتر و بیشتر از آن)، و سه رقم بذر گندم انجام گرفت. اثر این عوامل بر بازده کل بوجاری بررسی گردید. با توجه به اینکه انتخاب الک مناسب برای بوجاری بذر گندم بسیار موثر است و در عملکرد ماشین تاثیر بسزایی دارد ، برای انتخاب الک مناسب، الک مبنا (الک دستی – آزمایشی که اندازه روزنه های آن هم اندازه با اندازه الک استانداردهر ماشین است)تعریف و بر همین اساس اندازه مناسب برای الک بالایی ۲۵*۴ و برای الک پایینی ۲۵*۲ انتخاب گردید. نتایج تحلیل آماری داده ها نشان دادماشین ARS5000دارای بیشترین بازده کل بوجاری بود. ضمناً مشخص شد که افزایش میزان تغذیه باعث افزایش کارایی ماشین (افزایش بازده کل) می شود. عامل میزان باد دارای اثر معنی دار نبود، احتمالا سطوح مختلف باد نزدیک هم انتخاب شده اند و در دامنه نوسانات سرعت حد نا خالصی ها بوده که هم پوشانی آنها خیلی بهم نزدیک است. نتایج نشان می دهد که مهمترین عامل موثر بر بازده کل بوجاری نوع ماشین و رقم بذر می باشد