سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرعرفان هاشمی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مرتضی الماسی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علیمحمد برقعی – دانشجوی مقطع دکترای مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
حسین باخدا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مفهوم بهره وری در تولید دارای معنایی فراگیر است و در کلیه علوم همیشه مطرح بوده، هست و خواهد بود . چنانچه تولید محصولی مقرون به صرفه نباشد، دو راه برای افزایش بهره وری نهاده های تولید از قبیل زمین، سرمایه، ماشین و… وجود دارد. بالا بردن تکنولوژی تولید و یا تغییر آن تولید به تولیدی که بهره وری بیشتری داشته باشد. در این تحقیق تولیدات زراعی عمده ی استان همدان (گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، یونجه و سیبزمینی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مقاله به بحث و تحلیل چگونگی کشت با در نظر گرفتن اهم معیارهای کیفی از میان معیار های کیفی مختلفی مرکب از عوامل اجتماعی، اقتصادی و انرژی که در روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی ملاک ارزیابی قرار گرفتند، پرداختیم. در تحلیل فازی نتایجی مشابه وضعیت سطح زیر کشت کنونی استان بدست آمد که حاکی از توجیه الگوی کشت و چرایی آن است