سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر مهردادی – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
امیر خاکپور – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
مژده سروش – فارغ التحصیل ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نوشین خزاعی – فارغ التحصیل برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در ۱۹۸۰ مطرح شد که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد. روش AHP، روش مفیدی برای کار با فرآیندهای چند معیاره چند منظوره می باشد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک روش سازگار با معیارها و اهداف چندگانه در تصمیم گیری است. این روش قادر است اهداف مختلف را ارزیابی نموده و تفاوت بین دو گزینه را به وسیله بردار اولویت مشخص نماید. به هر حال این ارزیابی به وزن هر پارامتر که به وسیله تجربه به دست می آید بستگی دارد. در این تحقیق برای گرفتن تصمیم نهائی برای حذف جلبک سد یامچی اردبیل از روش AHP استفاده شده است که معیارهای هزینه، زمان و عملکرد نسبی سنجیده شده است و مقایسه زوجی بین آنها انجام شده است. روش میکروفیلتر بر اساس معیارهای هزینه، زمان و عملکرد نسبی روشها بیشترین وزن را داشته و بر اساس روش AHP بهترین روش شناخته شده است.