سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن گورانی – کارشناسی ارشد
پوریا غلامی دشتکی – کارشناسی ارشد
حسین صدقی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

درتحقیق حاضر به ارایه الگویی دربحث بهینه سازی عملیات کنترل شناسایی و سیلاب مناطق مستعد رسوب و فرسایش پرداخته شده لذا ضمن بکاریگری مشخصات فیزیکی و هیدرولوژیکی حوزه با استفاده از مفهوم نمودار مساحت – زمان رفتارحوزه ارزیابی شده و از انجا که تاثیر متقابل توزیع مکانی زیرحوزه ها نقش مهمی درشکل گیری سیلاب خروجی دارد تاثیر هرسطح هم پیمایش روی دبی اوج هیدروگراف سیل بررسی شده نتیجتا باتمرکز براساس اولویت ها و مناطق تعیین شده ضمن دسترسی به اهداف تحقیق کاهش قابل توجهی درهزینه های اجرایی و خسارات احتمالی پیش بینی میگردد.