سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هدی خان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران کارشناس بیمه مرکز
مریم سلماس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران کارشناس بیمه مرکز
صفورا محمدنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران کارشناس بیمه مرکز

چکیده:

بیمه یکی از فعالیت های اقتصادی کلیدی هر کشور است که در ایجاد فضای امن و مطلوب اقتصادی نقش بسزایی دارد. در صورتیکه فعالان اقتصادی جوامع از جبران شدن خسارت های احتمالی خود اطمینان داشته باشند، فضای کسب و کار و رقابت نیز وضعیت مساعدی را تجربه خواهد نمود. در مجموع می توان گفت تقویت صنعت بیمه، زمینه ساز رونق سایر فعالیت های اقتصادی است. اما با توجه به این نقش اساسی صنعت بیمه از جایگاه مطلوب خود فاصله زیادی دارد و در حوزه مسائل بازاریابی و تبلیغات بیمه فعالیت های محدودی صورت گرفته است. یکی از عناصر مهم هشت جز آمیخته بازاریابی خدمات، تبلیغات پیشبردی و فروش است که بررسی اهداف این عنصر مهم در ارتباط با صنعت بیمه، یم تواند سبب تقویت جایگاه این صنعت گردد. در این مقاله به بررسی اهداف این عنصر مهم آمیخته بازاریابی در بخش ساختمان-که یکی از حوزه های مهم اقتصادی است- میپردازیم. با توجه به تنوع رشته های بیمه ای، پروژه های ساختمانی رد قالب رشته های متنوعی قابل پوشش هستند که در این بین می توان به بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان اشاره کرد. در این مقاله به بررسی اهداف تبلیغاتی شرکت های بیمه در خصوص بیمه نامه ی یاد شده می پردازیم . بر اساس مطالعات، تحلیل ها و استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه، به بررسی نظرات کارگزاران صنعت بیمه به عنوان بخشی از شبکه ی فروش بیمه نامه و نماینده بیمه گذاران، پرداخته ایم. سپس در پایان راهکارها و پیشنهاداتی کاربردی در ارتباط با هدف تبلیغاتی مناسب ارائه شده است. نتایج تحقیقات بیانگر اسن است که هدف تبلیغاتی کارآمد در خصوص بیمه نامه عیوب اساسی ساختمان، باید از نوع آگاهی دهنده باشد و همچنین برنامه های تبلیغاتی نیز باید به دنبال افزایش و ارتقای سطح آگاهی و بینش مشتریان این نوع بیمه نامه باشند.