سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد صالحی – کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهر ک
بهنام زمانزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
آذر برادران – پاتولوژیست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده:

بندپایان از جمله جانوران روی کره خاکی هستند که با انسان در کسب جا مان و غذا و فعالیتهای زیتی در رقابتند. در حدی که گویند انسانها پس ماده خور مواد غذایی حشراتند و به همین دلیل انسان درصدد است که با آنها مباره نماید تاریخ شاهد مرگ و میر همگانی انسانهای بی گناه ناشی از ابتلا به طاعون، مالاریا، تب خندق و … بوده است حشرات همیشه سلامتی انسان را مورد تهدید قرار میدهند و عوامل بیماریزا را به طرق بیولوژیک و مکانیکال انتقال می دهند. از جمله حشرات سوسریها آفت قرن حاضر در اماکن خصوصی و عمومی می باشند مه بعلت رفتارهای زیستی، ناقل بسیاری از بیماریها هستند. در بیمارستانها بعلت وجود میکروارگانیسم های پاتوژن مقاوم به آنتی بیوتیک ها سوسریها نقش بسزایی در وقوع اپیدمی خواهند داشت و به همین دلیل مامصمم شدیم مطالعه ای در زمینه سوسریها با عنوان تعیین انواع گونه سوسریها و تعیین وفور آنها در بیمارستانهای شهر کرد انجام دهیم. در این مطالعه که در دو بیمارستان آیت اله کاشانی و هاجر شهر کرد انجام شد تعداد ۳۵۰ مورد تله گذاری از بخش ها انجم شد که طی ۱۷۰ تله در بیمارستان کاشانی و ۱۸۰ تله در بیمارستان هاجر که مجموعاً ۴۹۵ سوسری صید شد. از مجموع سوسریهای صید شده ۵۵/۷ درصد به بیمارستان اک شانی و ۴۴/۳ درصد به بیمارستان هاجر تعلق داشت که وفور سوسریها در بیمارستان اک شانی بیشتر از بیمارستان هاجر بود. از سه گونه سوسری صید شده ۴۲/۶ درصد مربوط به گونه (periplancta Americana)، ۳۸/۲ درصد مربوط به گونه (Blattela germanica) و ۱۹/۲ درصد مربوط به گونه (Blatta orientalis) شناسایی گردید. در بیمارستان کاشانی میزان وفور سوسری به تله برابر با ۱/۶۲ و در بیمارستان هاجر برابر با ½ می باشد که نشان دهنده آلودگی برتر بیمارستان کاشانی به این حشره می باشد.