سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
پوریا قره بگلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
بیژن عسکری –

چکیده:

در این مطالعه نحوه اثر تغییر دما برگرانروی روغن مایع ذرت Golden maize دردماهای ۲۵ و ۵۰ و ۷۰ درجه سانتیگراد با استفاده از یک ویسکومتر لوله موئین از نوع کانون – فنسک محاسبه و تعیین شد همچنین با استفاده از معادله آرنیوس مقادیر انرژی فعالسازی و ضریب پیشنمایی روغن ذرت محاسبه و مشخص گردید ۹۴۳۹۷ / ۲۱Ea= 6 – 10 × ۵۳۴۶۴ / ۷ μ∞=همچنین با توجه به نتایج آزمون کاهش گرانروی با افزایش دما از معادله y = 2×۱۰-۰۵×۲ – ۰٫۰۰۲x + 0.105 با R2=0.993 پیروی می کند.